SPITALUL DE PSIHIATRIE SAPUNARI

O solutie la indemana

Informatii pacienti

DREPTURILE PACIENTILOR

    &Spitalul informeaza pacientii si pe familiile acestora in legatura cu ingrijirea si cu serviciile ce i se acorda, cu accesul la aceste servicii. Ingrijirea cu respect si consideratie fata de valorile, convingerile si intimitatea pacientului. Pacientii sunt protejati impotriva atacului la persoana. Informatiile legate de pacient sunt confidentiale si protejate fata de pierderea sau folosirea necorespunzatoare. Spitalul informeaza pacientul si familia in legatura cu drepturile si obligatiile pe care le au fata de refuzul sau intreruperea tratamentului. Pacientii si familia primesc informatii corespunzatoare in legatura cu boala, tratamentul prescris si persoanele care ii vor ingriji astfel incat acestia sa poata lua decizia in ceea ce priveste propria ingrijire. Spitalul ofera ingrijire in limita normelor financiare, etice, legale si de interes reciproc. Serviciile de laborator, explorari functionale sunt disponibile pentru indeplinirea nevoilor pacientului numai dupa evaluare si recomandarea medicului specialist. .

OBLIGATIILE PACIENTILOR

     Odata internat in spital va rugam sa respectati si sa pastrati ordinea si curatenia. Pentru putin timp casa si gradina d-voastra sunt aici. In interesul sanatatii d-voastra faceti un mic efort de vointa si lasati-va de fumat. Spitalul dispune de toate conditiile pentru pastrarea unei igiene corporale VA RUGAM folositi-va de aceasta oportunitate. FOLOSITI CONTAINERUL (cosul) pentru depozitarea deseurilor sau resturilor menajere. Anuntati familia despre orele de vizita, intrarea apartinatorilor este interzisa in restul zilei. LA EXTERNARE ESTE OBLIGATORIE PREDAREA INTEGRALA A TUTUROR BUNURILOR PE CARE LE-ATI PRIMIT. ESTE INTERZISA PARASIREA SECTIEI FARA AVIZUL MEDICULUI SAU AL ASISTENTEI DE SALON. IN SPITAL veti sta atata timp cat este necesar doar daca respectati prescriptiile medicale si regulamentul de ordine interioara a spitalului.

INSTRUCTIUNI

      Faptul ca va aflati in spitalul nostru va da prilejul sa beneficiati de o asistenta medicala recunoscuta la nivel local si regional. Pentru ca ingrijirile medicale ce vi se acorda sa fie cat mai eficiente trebuie sa sprijiniti straduintele noastre in acest sens.

VA RECOMANDAM

- VA RECOMANDAM - INAINTE DE A SOLICITA SERVICIILE NOASTRE, ADRESATI-VA MEDICULUI DE FAMILIE SAU MEDICULUI SPECIALIST PENTRU A OBTINE BILETUL DE TRIMITERE. - PREZENTATI-VA LA INTERNARE CU DOCUMENTELE NECESARE.

- PREZENTATI-VA LA INTERNARE CU DOCUMENTELE NECESARE.

ACTE NECESARE

ACTE NECESARE A. PERSOANE ASIGURATE 1. billet trimitere de la medicul de familie; 2. billet de internare de la medicul specialist; 3. buletin de identitate sau carte de identitate; 4. adeverinta serviciu pentru angajati; 5. carnet de somaj pentru someri; 6. cupon de pensie pentru pensionari; 7. adeverinta elev sau student; 8. adeverinta primarie pentru cei cu ajutor social. B. PERSOANE NEASIGURATE 1. bilet trimitere de la medicul de familie; 2. bilet de internare de la medicul specialist; 3. buletin de identitate sau carte identitate; 4. certificat de atestare fiscala (cum ca nu au venit)

      Spitalul functioneaza conform structurii aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 745/02.06.2010 dupa cum urmeaza:

- Sectia Psihiatrie I : 30 paturi - Sectia Psihiatrie II : 90 paturi - Sectia Psihiatrie III - cronici : 50 paturi - Spitalizare de zi: 3 paturi - Camera de garda Total: 170 paturi - Farmacie - Cabinet asistenta sociala - Compartiment de egoterapie - Compartiment prevenire si control al infectiilor nozocomiale AMBULATORUL integrat cu cabinete in specialitatea: - Psihiatrie - Cabinet psihologie - Laborator analize medicale - Aparat functional Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatorul integrat

      In cadrul atributiilor sale, spitalul asigura: - Diagnostic si tratament de specialitate psihiatrica; - Ingrijirea bolnavului; - Management al actului medical; - Prevenirea bolilor transmisibile, bolilor profesionale, a bolilor cronice si degenerative , precum si aplicarea specifica a programelor nationale de sanatate publica; - Informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate, asupra bolii si evolutiei acsteia; - Ambianta placuta, o alimentatie corespunzatoare din punct de vedere calitativ si cantitativ, precum si servirea mesei in conditii de igiena; - Realizarea conditiilor pentru aplicarea normelor de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale, conform prevederilor legale in vigoare; - Asigura protectia muncii si paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare; - Desfasurarea activitatii de educatie medicala continua (EMC) pentru medici, asistenti medicali si alt personal, costurile acestora fiind suportate de personalul beneficiar; - Acordarea primului ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarei personae care se prezinta la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica; - Transportul obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico-sanitara de profil; - Asistenta medicala in caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza.

      Spitalul de Psihiatrie Sapunari detine Autorizatia Sanitara de Functionare cu nr. 00120/02.11.2012. Conducerea spitalului este asigurata de : - Consiliul de Administratie - Comitetul Director - Consiliul Medical - Consiliul Etic

      Activitatea economico-financiara si administrativ gospodareasca este asigurata prin urmatoarele birouri: 1.R.U.N.O.S.; 2.Administrativ; 3.Financiar- contabil 4.Registratura medicala

      De-a lungul timpului Spitalul de Psihiatrie Sapunari a cunoscut continuu transformari si modernizari, tinand pasul cu noile descoperiri in domeniul medical. Prin urmare, calitatea serviciilor corespunde standardelor in domeniu si alaturi de profesionalismul cadrelor medicale , constitue elementele esentiale cu care suntem pregatiti sa intampinam toate solicitarile medicale.

      OBIECTIVE PRINCIPALE DE INVESTITII SI REPARATII CAPITALE 1.Reabilitare statie de epurare; 2.Amenajarea ambulatorului de specialitate al spitalului prin reabilitarea fostului pavilion cronici femei; 3.Reparatia capitala a pavilionului IV Psihiatrie I; 4.Continuarea lucrarilor de reparatii la cladirea pavilionului directie; 5.Inlocuirea sarpantei la pavilionul I central si mansardarea podului in scopul amenajarii unei sali de mese pentru pacientii din sectiile de cronici; 6.Inlocuire invelitoare (acoperis) la bucatarie, magazine alimente si magazine materiale; 7.Reparatie capitala, amenajare si dotare cu instalatii si aparatura specifica la morga spitalului; 8.Imprejmuirea cu gard beton a incintei spitalului 1000 m.

LEGISLATIE

      -Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare; -O.U.G. nr. 162/2008 privind transferal ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale; -H.G. 529/2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei mdicale la autoritatile administratiei publice locale care au desfasurat faze-pilot, precum si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se mentine managementul asistentei medicale la autoritatile administratiei publice locale si la Primaria Municipiului Bucuresti si a Listei unitatilor sanitare publice cu paturi pentru care se transfera managemnetul asistentei medicale catre autoritatile administratiei publice locale si catre Primaria Municipiului Bucuresti; -Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002; -Ordinul 372 / mai 2006 al Ministrului Sanatatii privind normele de aplicare a Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002 cu modificarile ulterioare; -Ordinul M.S. nr. 1078/27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de Organizare si Functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti; -Ordinul M.S. 916/2006 privind infectiile nosocomiale; -Ordin 1043/16.iulie 2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public; -Contractul-Cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2011;